szentklaraylogo

Szentkláray Ügyvédi iroda

Komplex jogi problémák  gyors és pragmatikus megoldása

Szentkláray Ügyvédi Iroda

Bemutatkozás

Szentkláray Ügyvédi Iroda – Ügyvédi irodánk kiemelkedő szakmai tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik a kártérítési, szomszédjogi és személyiségi jogi igények érvényesítésében. Irodánk nagy hangsúlyt fektet az ügyfélközpontúságra és a kölcsönös bizalomra. Célunk, hogy Ügyfeleink nyugodt körülmények között rendezhessék jogvitáikat, ezért gyorsan, precízen és bizalmasan képviseljük ügyüket. Forduljon hozzánk bizalommal, ha munkahelyi vagy közlekedési baleset során Önt, vagy hozzátartozóját személyi sérülés érte és szakértelmünkkel és gyakorlatunkkal hozzásegítjük Önt a megfelelő mértékű kompenzáció, illetve kártérítés eléréséhez.

Számtalan jogi megoldás

Szakterületek

kártérítési jog

Irodánk fő szakterülete a kártérítési jog. Amennyiben Önt, vagy hozzátartozóját munkahelyi, közlekedési, vagy egyéb baleset során személyi sérülés érte, illetve abban a sajnálatos esetben ha hozzátartozója elhunyt, jogosult lehet kártérítésre, illetve sérelemdíjra. A kártérítés körében a vagyoni kárainak, elmaradt jövedelmének, hasznainak, illetve az indokolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt.
Személyi sérülés, vagy hozzátartozója halála esetén azonban kártérítésen felül sérelemdíjra (korábbi nevén nem vagyoni kártérítésre) is jogosult lehet. Ez a kártérítéssel szemben nem a vagyoni károkat, hanem a pénzben nem kiszámítható (erkölcsi, érzelmi) hátrányokat kompenzálja.
A kártérítési felelősség szabályai szerteágazóak, a megértésükhöz és alkalmazásukhoz ezért különleges szakértelem szükséges. Irodánk nagyfokú tapasztalattal rendelkezik a kártérítési eljárások terén, így szakszerűen, gyorsan és megbízhatóan járunk el az Ön ügyének képviselete során. Számunka rendkívül fontos a baleseti sérült, vagy gyászoló ügyfeleink nyugodt körülmények között történő felépülése, ezért amíg az ügyében eljárunk, Önnek több ideje marad felépülésére koncentrálni.

Szentkláray Ügyvédi Iroda

Munkatársaink

Dr. Szentkláray Bence LL.M.

ÜGYVÉD

Kátai Melinda

ÜGYVÉDASSZISZTENS

Dr. Jilling Szilárd Ferenc

ÜGYVÉDJELÖLT

Szentkláray Ügyvédi Iroda

Rólunk

Irodánk 2012-ben alakult. Induláskor az Iroda tevékenységének középpontjában a nemzetközi, illetve hazai gazdasági szektor szereplői közötti jogügyletek és az ahhoz kapcsolódó jogterületek álltak. Az eltelt évek után azonban beláttuk, hogy a gazdasági szereplők képviselete és segítsége nem merítik ki azon vágyunkat, hogy a társadalom számára hasznos tevékenységet végezzünk. Irodánk a tevékenységét ezért a testi épségükben és egészségükben sértett személyek védelmére összpontosította. A testi épségükben sérült személyek gyakran kerülnek nehéz anyagi helyzetbe a sérülésükkel összefüggésben vagy annak következtében, ezért küzdünk az őket megillető megfelelő kompenzáció elérése érdekében.

Szakterületek

Szentkláray Ügyvédi Iroda

Közlekedési balesetek

A mai felgyorsult világban a közlekedési balesetek száma rendkívül magas. Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját személyi sérüléssel járó közlekedési baleset érte, Ön kártérítési igénnyel élhet a károkozó kötelező felelősségbiztosítójával szemben. A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek esetén, Ön a gépjárművének javítási költségein felül más egyéb igényeket is érvényesíthet a biztosítóval szemben.
A kártérítési igényének benyújtása előtt, mindenképpen konzultáljon kártérítésekben jártas ügyvéddel, hiszen a kárrendezés hosszadalmas és bonyolult eljárás lehet, ahol mindenképpen indokolt megfelelő szakértelemmel rendelkező jogász segítsége.
Irodánk kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkezik a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetekből eredő kártérítési igények érvényesítésében, így ügyét garantáltan maximális szakmai felkészültséggel és elkötelezettséggel fogjuk ellátni.

Szentkláray Ügyvédi Iroda

Munkahelyi balesetek

Amennyiben Önt munkaviszonyával összefüggésben baleset érte, munkáltatója köteles megtéríteni az Ön teljes kárát. A teljes kártérítés körében Ön igényt tarthat elmaradt jövedelmének és minden a balesettel összefüggő indokolt költségének megtérítésére. Amennyiben a balesetével összefüggésben Önnek maradandó egészségkárosodása alakult ki, Ön jogosult lehet jövedelempótló és egyéb járadékok megtérítésére is. Ügyvédi Irodánk sok éves tapasztalattal rendelkezik a munkahelyi balesetekből származó kártérítési igények érvényesítésében.
Érdemes már a személyi sérüléssel járó balesetek bekövetkezte után azonnal felkeresni egy kártérítési jogban járatos ügyvédet, hogy a károsult valóban megkapja azt a mértékű kompenzációt, ami neki ténylegesen jár.

Szentkláray Ügyvédi Iroda

Személyiségi jogsértések

A személyi sérüléssel járó munkahelyi, illetve közlekedési balesetek esetén a károsult az elszenvedett sérelemért, személyiségi jogsértésért sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni (nem számszerűsíthető) sérelemért. A sérelemdíj mértékét rendkívül sok körülmény befolyásolhatja, ezért a károsultnak mindenképp érdemes kártérítési szakjogásszal konzultálnia igényének benyújtása előtt, hogy az elszenvedett sérelem mértékéhez igazodó, megfelelő kompenzációt kapja.
A polgári törvénykönyv szerint, akit személyiségi jogában megsértenek sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért. Amennyiben Önt személyiségi jogában megsértették (élet, testi épséghez való jog, lelki egészséghez való jog, teljes családban éléshez való jog, emberi méltósághoz való jog stb.) forduljon hozzánk bizalommal és mi segíteni fogunk Önnek, hogy a sérelmeihez igazodó megfelelő kompenzációt kapja az Önt ért nem vagyoni hátrányért.

Szentkláray Ügyvédi Iroda

Szomszédjogi jogsértések

A polgári törvénykönyv szerint a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. Amennyiben Önt, ingatlanának használatában súlyosan zavarják, állandó zajhatásnak, bűzhatásnak vagy egyéb kellemetlen hatásnak van kitéve, jogosult lehet kártérítésre, hiszen a zavaró hatások ingatlanának forgalmi értékét csökkentik. A kártérítésen felül, az elszenvedett személyiségi jogsértésért (magán- és családi élethez, és az otthon nyugalmához fűződő személyiségi jog megsértése) sérelemdíjat is követelhet károkozótól.
Ahhoz, hogy sérelmei valóban kompenzálásra kerüljenek, mindenképp szükséges, hogy szomszédjogi kártérítésekben jártas ügyvéddel konzultáljon, hiszen az ilyen és ehhez hasonló ügyek rendkívül bonyolultak lehetnek, amihez mindenképp szükséges megfelelő szaktudással rendelkező szakemberek segítsége.
Irodánk kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik a szomszédjogi igények érvényesítésében, így forduljanak hozzánk bizalommal, ha úgy érzik korlátozva vannak ingatlanuk használatában.

Szentkláray Ügyvédi Iroda

Elhunyt hozzátartozó

Amennyiben munkahelyi, közlekedési vagy egyéb baleset következtében hozzátartozóját elvesztette, az elszenvedett személyiségi jogsértésért sérelemdíjra lehet jogosult. Ugyan a pénz egy szeretett hozzátartozó elvesztéséért nem kárpótolhatja a gyászolókat, azonban a sérelemdíj hozzásegítheti a családot a tragikus élethelyzet következményeinek mérsékléséhez. Ügyvédi irodánk számos hozzátartozói sérelemdíjas ügyben segítette hozzá a gyászoló családokat az őket jogosan megillető sérelemdíjhoz. Forduljon hozzánk bizalommal és mi garantáltan maximális szakmai felkészültséggel fogjuk képviselni ügyét.

Komplex jogi problémák  gyors és pragmatikus megoldása

Kapcsolat

Lépjen velünk kapcsolatba!

Kérjen időpontot konzultációra!