SZAKTERÜLETEK

A Szentkláray Ügyvédi Iroda alapvetően polgári-gazdasági-, egészségügyi- és kártérítési jogi ügyeket lát el, de ezekhez kapcsolódó egyéb jogterületekre kiterjedően is ellátja jogi feladatait. A gazdasági területeket meghatározó ágazati szabályok ismeretében a Szentkláray  Ügyvédi Iroda innovatív és ügyfélközpontú szolgáltatást nyújt.

  • A gazdasági élet különböző területein tevékenykedő, magyar tulajdonú és nemzetközi vállalatok teljes körű jogi képviseletének ellátása keretében társasági és gazdasági jogi tevékenység

  • Különböző állami- és magántulajdonban lévő szervezetek, jogi személyek szervezetfejlesztéséhez, belső szabályozásához kapcsolódó jogi háttér kidolgozása

  • Ingatlanfejlesztés- és üzemeltetés jogi hátterének megteremtése, kapcsolódó jogi feladatok ellátása

  • A kártérítési és biztosítási jog területén károsulti és károkozói jogi képviselet és jogi tanácsadás

  • Adójogi tanácsadás adóoptimalizálás és vagyonátstrukturálás területen magánszemélyek és vállalatok részére

  • Védekezési stratégia kialakítása, valamint nyomozati és bírósági szakaszban a védelemi feladatok ellátása büntetőjogi ügyekben

  • Jogi tanácsadás adatvédelmi és IT-jog ügyekben

  • Civil szervezetek alapításához és általános működéséhez kapcsolódó jogi vonatkozású kérdésekben tanácsadás

Ügyvédeink a gazdasági társaságok alapításának, átalakulásának és megszűnésének jogi lebonyolításával foglalkozik.

Gazdasági és társasági jog

Szakértőink a gazdasági társaságok alapításának, átalakulásának és megszűnésének jogi bonyolításán túl számottevő tapasztalattal rendelkeznek.

Kártérítési és biztosítási jog

Személyi sérüléssel járó közlekedési balesetekből, illetve munkahelyi balesetekből származó károsulti, valamint hozzátartozói vagyoni és nem vagyoni igények érvényesítésében jogi képviselet.

egészségügyi intézmények és egészségügyi szolgáltatók speciális tevékenység végzésének területén

Egészségügyi jog

Az egészségügy területén felmerülő hatósági vagy etikai jogvitákban kifejtett peres és nem peres képviseleten túlmenően komplex stratégiai; audit és jogi szolgáltatást nyújtunk.

Azingatlanfejlesztés és az ehhez kapcsolódó menedzsment a DRS Ügyvédi Iroda kiemelt szakterülete

Ingatlan- és építésügyi jog

Lakásoktól, ipari ingatlanokon át a zöldmezős beruházások jogi ügyeinek bonyolításáig a DRS Ügyvédi Iroda teljes körűen vállalja.

Peres és nemperes eljárások

Az iroda számottevő peres gyakorlattal rendelkezik, amelynek következtében változatos jellegű polgári perekben látja el jogi képviseletét Ügyfelei részére.

Munkajog

Elsősorban vállalatok számára fejti ki jogi tevékenységet, így a munkajoggal kapcsolatos jogi kérdések napi szinten felmerülnek Ügyfeleinknél.

Adójog területen a DRS Ügyvédi Iroda jogi tanácsot ad a gazdasági társaságokat érintő valamennyi adózási kérdésben

Adójog

Adójog területen a DRS Ügyvédi Iroda jogi tanácsot ad a gazdasági társaságokat érintő valamennyi adózási kérdésben, különös tekintettel a kereskedelmi és ingatlan tranzakciók vonatkozásában.

DRS Ügyvédi Iroda is kiemelten foglalkozik a gazdálkodással kapcsolatos és vagyon elleni bűncselekményekkel

Büntető jog

DRS Ügyvédi Iroda nagy hangsúlyt fektet a gazdálkodással kapcsolatos és vagyon elleni bűncselekményekkel összefüggő ügyek képviseletére.

A DRS Ügyvédi Iroda teljes körű jogi támogatást nyújt az agrárágazatban pályázható állami és európai uniós pályázatok elnyeréséhez.

Agrárjog és környezetvédelmi jog

Az agráriumban működő gazdasági vállalkozások részére fontos igényként merült fel, hogy a termőföldekkel és az agrárgazdasággal kapcsolatos jogi viszonyok.

Az új és dinamikusan fejlődő iparági területek (IT-jog; adatvédelem) vonatkozásában a DRS Ügyvédi Iroda kiemelten fontosnak tartja

Adatvédelmi és IT jog

Az új és dinamikusan fejlődő iparági feltételek (IT-jog; adatvédelem) között is alkalmazni tudja az elvi alapokon nyugvó jogelveket.

JELENTKEZZEN KONZULTÁCIÓRA

KAPCSOLAT

JOGI TANÁCSRA VAN SZÜKSÉGE?

KAPCSOLAT