szentklaraylogo

Halálos balesetek, egyéb halálesetek

Halálos kimenetelű balesetek

A halálos kimenetelű balesetek, amelyek leggyakoribb esetei a közlekedési és munkahelyi balesetek, sajnos többször fordulnak elő, mint gondolnánk. Magyarországon a halálos közlekedési balesetek és munkahelyi balesetek száma az Európai Unió többi országához képest igen magas, az újságban naponta olvashatunk halálos közlekedési és munkahelyi balesetekről. A halálos baleseteknek az érzelmi megrázkódtatáson túl negatív anyagi következménye is van: egy többgyermekes családapa halála a családja megélhetését biztosan felborítja, bizonytalanná teheti egy pillanat alatt. A kártérítés célja, hogy olyan helyzetbe hozza a károsultat, mintha a baleset nem következett volna be. A jog is tisztában van vele, hogy a sajnálatos halálesetek által okozott fájdalmat pénzzel nem lehet megváltani és jóvá tenni, azonban lehetővé teszi, hogy legalább az anyagi veszteség kompenzálása ne okozzon különösebb terhet.

Hogyan igényelhet kártérítést halálos kimenetelű baleset esetén?

Halálos baleset és egyéb idegenhibás haláleset esetén jellemzően két kategóriában igényelhető kompenzáció. Az első a kártérítés, ami egyrészt a tönkrement, vagy sérült vagyontárgyak (ruházat, telefon, jármű, lap top, stb.) értéke, másrészt a temetéssel kapcsolatban felmerült költségek (temetési költség, halotti tor költsége, gyászruha, stb.)

Küldje el nekünk balesete rövid leírását és 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot

Ezen felül akkor lehet helye további kártérítésnek, ha az elhunyt a hozzátartozó rendszeres anyagi tartásáról gondoskodott, és ez a halálesettel megszűnt. Tartásra jogosult lehet például az elhunyt túlélő házastársa és gyermeke.

Mit nevezünk sérelemdíjnak?

A másik kategória a nem vagyoni kár, fájdalomdíj, vagy erkölcsi kár, a jog nyelvén a sérelemdíj. Sérelemdíj jár mindenkinek, akinek személyiségi jogát sértette a hozzátartozója, bizonyos esetekben hozzátartozónak nem minősülő, de az elhunythoz rendkívül közel álló személy, pl. élettárs idegenhibás balesete, vagy beavatkozás miatt bekövetkezett halála.

Hogyan juthat hozzá az Önt megillető kártérítéshez?

A kártérítés és sérelemdíj azonban nem jár automatikusan, azt az arra jogosultnak érvényesíteni kell a károkozóval szemben. A károkozók és – amennyiben felelősségbiztosítással rendelkeznek – biztosítójuk jellemzően nem akarnak kompenzációt fizetni, ezért javasolt szakember segítségének igénybevétele. A kártérítési ügyekben legmagasabban képzett szakemberek jelenleg, a külön kártérítési jogi szakvizsgával is rendelkező ügyvédek, akik nem csupán a károkozóval történő kommunikációban tudnak segíteni átfogó ismeretükkel és tapasztalatukkal a kárigény érvényesítésével kapcsolatos peren kívüli eljárásokban, de szükség esetén el tudják látni a jogi képviseletet is, ha a kárrendezés nem sikerül békésen és bírósághoz kell fordulni.

A Szentkláray Ügyvédi Iroda minden jogász munkatársa rendelkezik kártérítési szakjogász szakvizsgával, így a legmagasabb szinten tudjuk ellátni a ránk bízott kártérítési ügyeket.

Dr. Szentkláray Bence LL.M.

Kártérítési szakjogász, ügyvéd

Küldje el nekünk balesete rövid leírását és 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot